זה מתחיל מכלי עגול שכמו הלב – מקבל כיווץ כאן, מתרחב שם, חי. ברוכים הבאים ללב שלי.